Een pragmatische manier van werken

Fokkens werkt snel en accuraat. Door de vele jaren ervaring hebben onze mensen kennis opgebouwd. Die kennis hebben we verwerkt in rekenmodellen waarmee realistische berekeningen en ramingen kunnen worden gemaakt.

Wat kan Fokkens Bouwkosten voor u doen?

Fokkens Bouwkosten kan u ondersteunen met de volgende diensten:

Wat kan Fokkens voor u betekenen?

In elk stadium binnen het bouwproject kan Fokkens u ondersteunen met haar diensten zoals hierboven vermeld. Hierbij is advies op maat ons uitgangspunt.

Onze adviezen maken het mogelijk een reëel beeld te geven van de kosten, in elk stadium van het bouwproject. Begroten is echter meer dan alleen kosten. Het gaat erom dat de kosten en de kwaliteit in evenwicht zijn. Dan is er sprake van een economisch project. Naast het bepalen van het absolute kostengetal, analyseren wij het ontwerp en kunnen wij gericht adviseren op het gebied van plan-optimalisatie.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?

Mail ons of bel met Peter Voigt, directeur Fokkens Bouwkosten, telefoon (0575) 561 435.