Bouwkosten managment

In elke fase van het bouwproject kunnen wij een realistisch beeld geven van de bouwkosten. Hierbij werken wij volgens de NEN 2699.

Wij maken o.a.:

  • Initiatiefbegrotingen
  • Haalbaarheidsbegrotingen
  • SO-begrotingen
  • VO-begrotingen
  • DO-begrotingen

Sterke punten van onze bouwkosten management:

  • Met visie opgesteld
  • Sturingen mogelijk door kengetallen / vormfactoren
  • Ramingen opgesteld aan de hand van de NL_SfB codering gebaseerd op NEN2699
  • Kosten technische analyse van het ontwerp

Het niveau van de raming wordt hierbij afgestemd op de fase van het ontwerpproces, conform NEN2699.

Naast het bepalen van de bouwkosten is ook de analyse van het project van belang om een goed oordeel te kunnen geven over de kosten- kwaliteit verhouding van het project. De exploitatiekosten zijn hierbij een belangrijk ijkpunt.

Door onze uniforme aanpak kunnen wij de kennis en ervaring van eerdere projecten gebruiken bij nieuwe projecten voor zowel het bepalen van de kosten als het analyseren van de kosten.

Omdat wij niet alleen voor opdracht-gevende partijen werken, maar ook voor opdracht-nemende partijen, zijn wij exact op de hoogte van de kostenontwikkelingen in de bouwsector.